Na czym polega wywłaszczenie nieruchomości?

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć temat wywłaszczenia nieruchomości. Informacje w tym zakresie mogą być szczególnie przydatne dla osób, które wyjeżdżając z Polski wiele lat temu, pozostawiły w kraju swoje nieruchomości.

Adwokat Wojciech Strojek

Właściciel nieruchomości w pewnych szczególnych okolicznościach może zostać pozbawiony przysługującego mu prawa wbrew swojej woli. Odbywa się to poprzez wywłaszczenie. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Warunek, który musi zostać spełniony w celu legalnego przeprowadzenia wywłaszczenia nieruchomości, to realizacja celu publicznego. Zastosowanie przepisów o wywłaszczeniu będzie miało zatem odniesienie jedynie do nieruchomości, które …czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 9/2020

Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7, 00-526 Warszawa
tel.: +48 697 945 877, e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl
www.auriskancelaria.pl