Niedawno zmarł mój mąż, z którym byłam krótko po ślubie. Syn męża, który dziedziczy po nim, usiłuje mnie natychmiast wyeksmitować z jego mieszkania.

Słyszałam, że są jakieś przepisy, które tego zabraniają. Prosiłabym o krótką informację na ten temat.

Czytelniczce chodzi zapewne o szczególne uprawnienia małżonka i innych osób bliskich zamieszkałych ze spadkodawcą.

Niezależnie od tego, czy w danym konkretnym przypadku ma miejsce dziedziczenie:

— ustawowe

czy...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 42/2017

mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923, www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30 oraz w sobotę 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33 70.

 

Comments are closed.