Nieprawidłowe obliczenie kosztów ubocznych mieszkania (Nebenkosten albo Betriebskosten).

Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 184/12) rozpatrywał następujący przypadek: Lokator otrzymał od wynajemcy tzw. Betriebskostenabrechnung, na podstawie którego miał dopłacić około 90 euro.

Lokator sprawdził obliczenie i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. Jego przepłacenie wynosiło za poprzedni rok około 400 euro. Co robi lokator?

Lokator zalicza swoje przepłacenie z czynszem za mieszkanie i zmniejsza przedpłatę na koszta uboczne o 30 euro. Trybunał uznał, że jeżeli lokator sam prawidłowo wylicza wysokość kosztów ubocznych, to jest też uprawniony do dopasowania wysokości przedpłaty na koszty uboczne.

Na podstawie § 560 ust. 4 BGB (niem. Kodeks cywilny) każda strona stosunku najmu może żądać odpowiedniego dopasowania wysokości przedpłat.

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.