Nowy wyrok Trybunału Związkowego odnośnie kosztów ubocznych mieszkania.