Obrona przed wypłatą zachowku?

Proszę poinformować mnie, czy istnieje możliwość obrony przed wypłatą zachowku?

Aby móc bronic sie przed wypłatą zachowku osobom, wystepującym z takim roszczeniem należy sprawdzić, czy:

— z roszczeniem występuje osoba uprawniona,

— roszczenie nie przedawniło się (uprawniony ma na to 5 lat, licząc od

ogłoszenia testamentu),

— osoba występujaca z roszczeniem nie otrzymała od spadkodawcy darowizny lub zapisu jeszcze przed jego śmiercią. Jeżeli osoba uprawniona do zachowku otrzymała przed śmiercią spadkodawcy od niego darowiznę, to wówczas jej wartość zaliczana jest na poczet zachowku. Spadkobierca testamentowy może się więc bronić przed wypłatą ewentualnie zbyt wysokiego zachowku, wskazując na ten fakt i domagając się dokonania odpowiednich przeliczeń.

Uwaga! Jeżeli jednak osoba ta otrzymała darowiznę, której wartość była mniejsza niż należny jej zachowek, może wystąpić z roszczeniem o wypłatę sumy stanowiącej różnicę między wartością zachowku a wartością darowizny.

Pamiętajmy! Aby obliczyć wartość darowizny bierze się pod jej stan w momencie dawania jej, a ceny z dnia, w którym była wyliczana wartość zachowku.

Nie bierze się jednak pod uwagę:

— drobnych darowizn, które są zwyczajowo przyjęte,

— darowizn dokonanych dawniej niż przed 10 laty (liczymy wstecz od

otwarcia spadku),

— darowizn na rzecz osób, które:

  1. nie dziedzicza,
  2. nie mają prawa do zachowku.

I jeszcze jedna ważna uwaga: na poczet należnego dziecku zachowku zalicza się koszty wykształcenia i wychowania wówczas, gdy przekraczały przeciętną przyjętą w danym środowisku. Oceny danej sytuacji każdorazowo musi dokonać sąd.

mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923, od poniedziałku do piątku 10.00–16.00, www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl, Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek 18.00–19.30, oraz w sobotę 9.00–10.00, w pozostałe dni po 18.00. Tel. 0211/74 33 70.

 

Comments are closed.