Ochrona przed wypowiedzeniem

Ochrona przedwypowiedzeniem w okresie opieki nad członkami rodziny.

Dwie ustawy (Pflegezeitgesetz; PflegeZG) i Gesetz über die Familienpflegezeit; FPFZG) polepszają sytuację pracowników którzy opiekują się członkami rodziny, do których należą rodzice, dziadkowie i teściowie. Na podstawie pierwszej ustawy pracownik w pilnych przypadkach ma prawo do... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  24/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Comments are closed.