Od 1 stycznia 2020 r. nowa „Düsseldorfer Tabelle”.

Od 1 stycznia 2020 r. nowa „Düsseldorfer Tabelle”. Nie dla wszystkich dzieci wiąże się to automatycznie z powiększeniem alimentów a wprowadzone zmiany mogą prowadzić nawet do ich obniżenia.

Przyczyną tego jest podwyższenie kwot, które muszą pozostać dłużnikowi alimentacyjnemu na pokrywanie własnych kosztów utrzymania (tzw. Selbstbehalt).

Pierwszy raz od 2015 roku podwyższone zostały znacznie kwoty (Selbstbehalt) w stosunku do małoletnich albo uprzywilejowanych dzieci pracujących dłużników alimentacyjnych z 1080,00 e do 1160,00 e miesięcznie, w przypadku niepracujących dłużników z 880,00 e do 960,00 e miesięcznie.

Stawki alimentacyjne obejmują tylko podstawowe wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Nie obejmują one np. składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za studia, itp. (tzw. Mehrbedarf) i nadzwyczajnych wydatków (tzw. Sonderbedarf), które też obciążają dłużnika alimentycyjnego.

Alimenty dla dorosłych dzieci w najniższej grupie (zarobki dłużnika do 1900,00 e) wzrosły pierwszy raz od 2018 r. nieznacznie z 527,00e do 530,00 e. Natomiast dla studentów, którzy nie mieszkają razem z rodzicami, znacznie z 735,00e do 860,00 e.

Na marginesie podniesiony został też Selbstbehalt dzieci …

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.