Od policji należy wymagać wystawienia protokołu powypadkowego

Coraz częściej zdarza się, że poszkodowani w kolizjach drogowych dają się zwieść „dobroci” policjantów.

Po przybyciu na miejsce kolizji, w przypadku niewielkich szkód, policjant jest często „tak dobry” dla sprawcy, że nie wystawia protokołu tłumacząc to: „inaczej musiałbym sprawcę ukarać mandatem. Wymieńcie dane personalne między sobą i sprawa załatwiona”. Sprawca zobowiązuje się, że natychmiast zgłosi wyrządzoną szkodę do swojej ubezpieczalni.

„Jeżeli nie zgłosi, to wówczas wystawimy protokół”.

Tymczasem po pierwsze: …Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  10/2019

Wasz rzeczoznawca: Dipl.-Ing. Jacek Uberman www.uberman.de