Odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych.

Ważna informacja dla osób starających się o informacje o kontach zmarłych osób!

Dotychczas odzyskiwanie bankowych oszczędności pozostawionych przez zmarłych krewnych było często dla spadkobierców zadaniem ponad siły. Od lipca wiele ulega zmianie. Najważniejsza zmiana polega na tym, że od lipca oszczędności pozostawione przez zmarłego będzie łatwiej odnaleźć. Zacznie bowiem działać: centralna informacja o martwych kontach. Wyszukiwaniem tych numerów z systemu bankowego ma się zająć Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która jako jedyna dysponuje pełną bazą danych. Posłuży do tego już istniejący system OGNIVO, z którego banki dotąd korzystały, ale wyłącznie na swoje potrzeby. Ważne! Spadkobiercy posiadający tytuł prawny nie będą musieli zwracać się do KIR. Wystarczy, jeśli złożą wniosek w dowolnym banku i poczekają na odpowiedź.

Uwaga! Dostęp do tej informacji ma być bezpłatny.

I jeszcze jedna bardzo ważna zmiana. Banki już nie mogą bezczynnie czekać co będzie działo się z martwym kontem. Po 5 latach od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku będą musiały w centralnej bazie PESEL uzyskać informacje, czy jego posiadacz nie umarł. Jeśli tak, konto będzie zamykane, a spadkobiercy (o ile da się ich ustalić) uzyskają informacje o wysokości salda. Kolejną korzystną dla przyszłych spadkobierców nowością jest zmiana dotycząca zakładania kont. Od lipca przy otwieraniu nowych rachunków banki będą miały obowiązek informowania klientów o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci.

W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy konieczne będzie przypomnienie o braku takiego dokumentu wszystkim właścicielom już istniejących kont.

Jak nowe przepisy sprawdzą się, dowiemy się jednak za jakiś czas.

 

mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts,  40237 Düsseldorf tel. kontaktowy: 0211/74-33-70

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę 9.00-10.00; w pozostałe dni po godz. 17.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.