PKB Niemiec w III kw. spadł o 0,2 proc. kdk – końcowe wyliczenie

Produkt Krajowy Brutto Niemiec spadł w III kwartale 2018 roku o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w końcowym wyliczeniu.

Wstępnie spodziewano się spadku PKB kdk o 0,2 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 1,1 proc. Tu wstępnie szacowano wzrost PKB o 1,1 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 1,1 proc. rdr. Tu prognozowano +1,1 proc. (PAP Biznes)

Comments are closed.