POLICJA WPROWADZIŁA TERMINALE PŁATNICZE

POLICJA WPROWADZIŁA TERMINALE PŁATNICZE