DAMA Z GRONOSTAJEM UPAŃSTWOWIONA

Foto: PAP/Stanisław Rozpędzik

„Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci ze zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie.

Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał z księciem Adamem Karolem Czartoryskim umowę w sprawie zakupu kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci. Zbiory zakupione za 100 mln euro liczą około 86 tys. obiektów muzealnych i około 250 tys. bibliotecznych; trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie.

- Wartość całej kolekcji to jest nawet być może ponad 10 miliardów złotych, więc myśmy kupili za mniej więcej pięć procent wartości - podkreślił Gliński.

- Cała kolekcja książąt Czartoryskich, nieruchomości krakowskie należące do Fundacji oraz ewentualne roszczenia należą obecnie - jak podkreślił Gliński - do narodu polskiego.
Książę Adam Karol Czartoryski wyraził nadzieję, że Muzeum Narodowe w Krakowie szybko otworzy swoje podwoje i udostępni zbiory z kolekcji zwiedzającym.

- Od 1991 r. z sukcesem starałem się zaprezentować na świecie „Damę z gronostajem” (...), w ten sposób promując polską sztukę i zachęcając ludzi na całym świecie do tego, aby odwiedzili resztę kolekcji i resztę zbiorów w Polsce. Właściwie to podążam tu śladami moich przodków, kontynuując dzieło pracy na rzecz Polski - powiedział.

Najbardziej znane dzieła ze zbiorów to „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. W kolekcji są też m.in. grafiki Rembrandta, rysunki Augusta Renoira, akt Hołdu Pruskiego z 1525 r. i rękopisy „Roczników” Jana Długosza. (pap)

Comments are closed.