Historyk Robert I. Frost otrzymał Nagrodę Pro Historia Polonorum

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Brytyjski historyk Robert I. Frost został laureatem Nagrody Pro Historia Polonorum, której wręczenie nastąpiło w środę w Krakowie, podczas inauguracji III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Nagrodę – 20 tys. zł i statuetkę – otrzymują autorzy najlepszych książek historycznych wydanych w języku obcym, dotyczących historii Polski lub Europy Środkowo-Wschodniej i jej związków z Polską.

Robert I. Frost, historyk z University of Aberdeen, został nagrodzony za „The Oxford History of Poland-Lithuania”, tom I. Kolejny tom jest przygotowywany do publikacji.

Fundatorem nagrody jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który wraz z prezydentem miasta Krakowa objął patronat honorowy nad kongresem.

Laureatami ubiegłorocznych edycji są Timothy Snyder i Antony Polonsky. O wyborze laureatów decyduje specjalna kapituła, której przewodzi dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jan Święch. Sekretarzem kapituły jest prof. Maciej Salamon.

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski potrwa w Krakowie do soboty. W spotkaniach udział weźmie 250 prelegentów z 37 państw. Hasłem przewodnim kongresu jest "Dawna Rzeczpospolita: historia-pamięć-dziedzictwo". Goście spotkania w 24 panelach oraz sesjach dyskutować będą o fenomenie dawnej Rzeczypospolitej; o jej dziedzictwie, wielokulturowości i pamięci narodów ją zamieszkujących.

Kongresowi towarzyszy Salon Książki Historycznej, prezentujący dorobek kilkudziesięciu wystawców. Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym wydarzenia. (PAP)

Comments are closed.