Ministerstwo Sprawiedliwości – reforma ustawy dot. postępowań o przekazanie dziecka za granicę

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Od poniedziałku wyspecjalizowani sędziowie w 11 sądach okręgowych będą zajmować się wnioskami o wydanie dzieci z Polski; wchodzące w życie przepisy zakazują wydania dziecka za granicę do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu - zaznaczył wiceszef MS Michał Wójcik.

Wójcik podkreślił, że uporządkowanie obszaru ochrony praw polskich dzieci było jego zadaniem, kiedy obejmował funkcję wiceministra sprawiedliwości.

Ustawa – jak poinformował Wójcik – wprowadza zakaz wydawania dziecka z terytorium Polski do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu. „Przez lata było tak, że sąd wydawał postanowienie w pierwszej instancji, a już dzień później dziecka nie było w Polsce” – mówił.

Wójcik przywołał dane, z których wynika, że liczba spraw dotyczących wydania dziecka z Polski wzrasta. W 2014 r. było ich 59, w 2015 r. – 89, w 2016 r. – 95, a w 2017 r. – 122. „To pokazuje, że jest bardzo duży procentowy wzrost spraw, które trafiają do resortu sprawiedliwości. To wynika także z tego, że wielu naszych obywateli mieszka zagranicą i w związku z tym jest potrzebna interwencja resortu sprawiedliwości” – powiedział.

Poinformował też, że kwestią ochrony praw polskich dzieci w resorcie zajmuje się obecnie szesnastu urzędników, sędziów i prokuratorów.

Wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się – jak mówił wiceminister sprawiedliwości – 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie jak dotąd 315 sądów rodzinnych. Dodatkowo jeden sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie instancją odwoławczą.

Jak mówił, sprawami dot. polskich dzieci zajmuje się ok. 30 sędziów, którzy dodatkowo przejdą przeszkolone w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Wójcik podkreślił, że „we wszystkich tego typu sprawach działają prokuratorzy, we wszystkich tego typu postępowaniach muszą być prokuratorzy i to jest bardzo istotne wzmocnienie pozycji polskiego społeczeństwa tak naprawdę, ponieważ prokuratorzy są rzecznikami interesu publicznego”.

Wiceminister mówił również, że ustawa wprowadza terminy dla sądu okręgowego, który będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni. Dodatkowo, jak mówił, Wójcik ustawa wprowadza także skargę kasacyjną od orzeczeń sądowych. Będą mogli ją wnieść: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Wiceszef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że ustawa wprowadza przymus adwokacki, czyli profesjonalni pełnomocnicy, adwokaci i radcowie prawni z urzędu będą zajmować się takimi sprawami, jeżeli strony nie będzie stać na profesjonalnego pełnomocnika.

Jak podkreślał, ustawa reguluje też zasady finansowania wydatków związanych z przewiezieniem dziecka do Polski, które od teraz będzie pokrywał Skarb Państwa.

Wójcik mówił również, że Polska razem z Węgrami i Łotwą pracuje nad rozporządzeniem Bruksela II bis. „To jest dokument, w którym zaproponowaliśmy jako Polska razem z Węgrami i Łotwą wprowadzenie przepisu, który mówi o konieczności zachowania tożsamości dziecka. Jeżeli dziecko na czas postępowania w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej będzie musiało być odebrane, wówczas będzie musiało być umieszczone w rodzinie, gdzie będzie zachowana tożsamość dziecka: język, kultura, tradycja, religia i o taki przepis dzisiaj w Unii Europejskiej walczymy” – powiedział wiceszef MS.

Jak dodał, „ma nadzieję, że w czasie prezydencji austriackiej zostanie sfinalizowana ta poprawka”. „Na razie otrzymaliśmy od prezydencji austriackiej pismo, w którym ten problem stawiany przez Polaków został wpisany do 32 kluczowych punktów, które będą omawiane” - poinformował Wójcik. (PAP,  Grzegorz Bruszewski, skrót redakcji)

Comments are closed.