Obchody 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Polska – wraz z Czechami i Węgrami – przystąpiła do NATO 12 marca 1999 r.; były to pierwsze państwa dawnego bloku wschodniego przyjęte do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Foto: PAP/Jakub Kamiński

Zbliżamy się do daty symbolicznej. Te trzy państwa były pierwszymi, które w sposób formalny, rzeczywisty, dzięki wstąpieniu do NATO, uciekły ze Wschodu, stały się częścią wspólnoty zachodniej" - powiedział szef BBN. Dodał, że wówczas "trwały spekulacje, że łatwiej będzie nam się dostać do Unii Europejskiej niż do sojuszu wojskowego skierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a dzisiaj broniącego nas przed agresywną polityka Rosji" mówi Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Dzisiaj nasze członkostwo w NATO, nasze zaangażowanie transatlantyckie jest przedmiotem consensusu wszystkich sił politycznych, chociaż początek i podwaliny pod tę myśl położył rząd Jana Olszewskiego, który pierwszy sformułował na poziomie państwowym ten postulat. Jednak wszystkie siły polityczne liczące się w naszym kraju, jak również ogół naszych obywateli, to akceptuje i popiera" – podkreślił Soloch.

Na 12 marca w Pradze zapowiedziano spotkanie prezydentów Polski, Czech Milosza Zemana, Węgier Janosa Adera i – przyjętej do NATO pięć lat później - Słowacji Andrejem Kiską. (PAP, skrót redakcji,  autor: Jakub Borowski)

Comments are closed.