Od czwartku w gmachu parlamentu Światowy Zjazd Polonii

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Od lewej: prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska, szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, podczas konferencji prasowej otwierającej V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie, 19 bm.

W czasie Światowego Zjazdu Polonii, który rozpocznie się w czwartek, będziemy wspólnie szukali odpowiedzi, w jaki sposób budować tożsamość narodową za granicą i działać na rzecz poprawy i obrony dobrego imienia Polski – zapowiedział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy będzie obradował od czwartku do soboty w gmachu parlamentu. Zjazd organizowany jest w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jakub Kowalski na środowej konferencji prasowej witał w imieniu marszałków Sejmu i Senatu: Marka Kuchcińskiego oraz Stanisława Karczewskiego, przedstawicieli Polonii, którzy przybyli do Warszawy. Jak podkreślił, od czwartku to właśnie Polonia będzie gospodarzem w parlamencie.

Minister zauważył, że tegoroczny Zjazd odbywa się w szczególnym roku – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził nadzieję, że podczas tego spotkania będzie okazja do dyskusji pomiędzy senatorami a Polonią na temat wypracowania lepszego modelu wspierania Polaków mieszkających za granicą. „Żeby ten model był bardziej efektywny” – zaznaczył Kowalski.

„Będziemy wspólnie szukali odpowiedzi, w jaki sposób budować tożsamość narodową za granicą, w jaki sposób działać wspólnie na rzecz poprawy i obrony dobrego imienia Polski, wtedy, kiedy to jest potrzebne” – zaznaczył szef Kancelarii Senatu. Jako przykład potrzeby takiej współpracy wskazał sprawę Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wyraził radość, że Zjazd odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak dodał, przesłanie Zjazdu będzie skierowane nie tylko do Polonii, ale także do Polaków żyjących w kraju. Będzie nim pokazanie, „jak wielka rolę w odzyskanie niepodległości, podtrzymywaniu ducha polskiego, odgrywała Polonia i Polacy za granicą” - zaznaczył.

Według Bonisławskiego Zjazd będzie również „drogowskazem”, jak skutecznie poza granicami naszego kraju, „podtrzymywać polskość”. (PAP)

Comments are closed.