Rozpoczęła się XXIV sesja obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński (P) podczas otwarcia sesji. XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się 27 bm. w gmachu Parlamentu, pod hasłem „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej - to hasło przewodnie obradującego w czwartek Sejmu Dzieci i Młodzieży, wzorowanego na procedurach obowiązujących w prawdziwym parlamencie.

SDiM jest przedsięwzięciem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w sali posiedzeń Sejmu. Adresatami konkursu są uczniowie w wieku 13-17 lat.

W tym roku zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I Kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Wykonane zadania rekrutacyjne ocenili członkowie komisji, której skład wyznaczył Instytut Pamięci Narodowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży (SDiM) liczy 460 posłów. Organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczniom zasady polskiego parlamentaryzmu.

"Tematem obrad Wysokiej Izby jest pierwszy Sejm Niepodległej" – wskazał w czwartek marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przed oddaniem głosu młodym.

Organizatorami XXIV sesji SDiM poza Kancelarią Sejmu są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży miał się odbyć - jak poprzednie sesje - 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale został przeniesiony na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wówczas w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji na tę decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 1 czerwca zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży - w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.(PAP)

Comments are closed.