Ruszył proces Marka M. w sprawie usiłowania oszustwa w związku z reprywatyzacją

Foto: PAP/Marcin Obara

Marek M. (P) na sali rozpraw.

We wtorek przed warszawskim sądem okręgowym rozpoczął się proces znanego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości Marka M. oskarżonego o usiłowanie oszustwa w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Targowej w Warszawie.

Oskarżony został doprowadzony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od sierpnia br. Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia M. wygłosił oświadczenie, w którym nie przyznał się do winy. Oskarżony odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora.

Akt oskarżenia wobec Marka M. w tej sprawie został sformułowany w czerwcu 2016 r. Prokuratura zarzuciła M. usiłowanie wyłudzenia prawa do zarządzania nieruchomością przy ul. Targowej 66 i wprowadzenie w błąd sądu poprzez "zatajenie informacji o śmierci współwłaścicielki tej nieruchomości oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia o jej bezskutecznym poszukiwaniu".

Według ustaleń prokuratury M. został w 2014 r. ustanowiony kuratorem współwłaścicielki nieruchomości przy ul. Targowej, a także domagał się wydania mu w zarząd kamienicy zlokalizowanej na tej nieruchomości. Oskarżony złożył przed sądem oświadczenie, iż miejsce pobytu współwłaścicielki nieruchomości jest nieznane, a prowadzone przez niego poszukiwania okazały się bezskuteczne. W śledztwie ujawniono natomiast, że w innym postępowaniu sądowym M. domagał się "stwierdzenia nabycia przez osoby trzecie praw do spadku po współwłaścicielce nieruchomości przedkładając jej akt zgonu" i tym samym "miał wiedzę o śmierci osoby, którą chciał reprezentować jako kurator".

W końcu sierpnia M. został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, które dotyczy innych wątków stołecznej reprywatyzacji. Sąd aresztował M. na trzy miesiące, uzasadniając zastosowanie środka zapobiegawczego realną obawą matactwa.(PAP)

Comments are closed.