Siedziba Frontex w Warszawie

Siedziba Frontex w Warszawie

PAP/Jakub Kamiński

Agencja Frontex powołana została 6 października 2016 roku, a jej celem jest m.in. monitorowanie przepływów migracyjnych, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, zwalczanie przestępczości międzynarodowej czy wspieranie krajowych organów straży przybrzeżnej.

Dyrektor wykonawczy Frontexu Fabrice Leggeri, unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos  i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak  udzielili  konferencji prasowej  dotyczącej wejścia w życie umowy o siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Siedziba agencji znajdować się będzie w Warszawie na Placu Europejskim

Co roku zewnętrzne granice Europy przekracza około 700 milionów osób.

Jednym z największych wyzwań jest wykrywanie nielegalnej działalności tak, aby nie skutkowało to opóźnieniami dla pozostałych podróżnych.

Ponieważ między krajami strefy Schengen nie istnieją stałe kontrole graniczne, kontrole na granicach zewnętrznych mają jeszcze większe znaczenie. Państwa członkowskie strefy Schengen muszą polegać na kontrolach granicznych i nadzorze prowadzonych przez inne kraje UE, dlatego tak ważna jest jakość tych kontroli.

Frontex wspomaga państwa UE i państwa stowarzysze w Schengen w zarządzaniu  ich granicami zewnętrznymi. Przyczynia się również do harmonizacji kontroli granicznych w UE. Agencja ułatwia współpracę służbom granicznym z poszczególnych krajów UE, udzielając wsparcia technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną. Agencja koordynuje operacje morskie (np. w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii), jak również operacje na zewnętrznych granicach lądowych, w tym w Bułgarii, Rumunii, Polsce i na Słowacji. Działa on również na wielu lotniskach międzynarodowych w całej Europie. (opracowano na podst. informacji UE i PAP)

Comments are closed.