W Warszawie zainaugurowano centralne obchody 500-lecia reformacji

Foto: PAP/Rafał Guz

Ks. prof. Bogusław Milerski podczas konferencji naukowej "500 lat reformacji-tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość" 26 bm. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Ważne, by z okazji 500-lecia reformacji uświadomić sobie, co nas łączy i co nas zbliża do siebie; im bliżej Chrystusa, tym bliżej siebie - mówił podczas inauguracji obchodów rocznicy b. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego biskup senior Jan Szarek.

Trzydniowe Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji w Warszawie zainaugurowała w czwartek sesja naukowa "Tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość" na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Nadano też doktorat honoris causa ChAT teologowi protestanckiemu ks. prof. Michaelowi Meyer-Blanckowi z Uniwersytetu w Bonn.

Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski w wygłoszonej laudacji podkreślił, że akt nadania godności akademickiej doktora honoris causa jest wyrazem "najwyższego uznania społeczności ChAT w Warszawie dla dokonań ks. prof. Michaela Meyer-Blancka". Dodał, że dokonania te obejmują "rzetelne i oryginalne badania naukowe, działania na rzecz udziału teologii akademickiej w życiu kościelnym, dialog ekumeniczny, współpracę akademicką między naszymi uczelniami oraz wynikający stąd wkład do pojednania polsko-niemieckiego".

Ks. prof. Meyer-Blancka wygłosił wykład jubileuszowy "Protestantyzm i edukacja". "Protestantyzm jest adwokatem edukacji, która nie poprzestaje na kwestiach materialnych czy formalnych, ale - tak jak w XIX wieku - w centrum zainteresowania stawia kształcenie całego człowieka" - mówił.

Podkreślił, że istotnym elementem ruchu reformacyjnego była deklerykalizacja wiary i społeczeństwa. "Rozróżnienie pomiędzy tzw. zawodami świeckimi i duchowymi ustąpiło przed zrozumieniem, że każdy wierzący człowiek prowadzi jednocześnie egzystencję duchową i świecką, lub - jak formułował to Luter - ma do czynienia z +porządkiem duchowym+ i +porządkiem świeckim+. Każdy zawód jest jednocześnie duchowym powołaniem. Człowiek jako rolnik, lekarz, rzemieślnik, sługa czy podkuchenny daje świadectwo wiary. Nie istnieje już wyodrębniony stan duchowny, natomiast każdy stan, każdy zawód jest duchowy" - wyjaśnił ks. prof. Meyer-Blancka.

Zapytany, do czego zobowiązuje luteran jubileusz 500-lecia reformacji, bp Szarek przypomniał słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w szwedzkim Lund: "Dzisiaj świętujemy przede wszystkim Chrystusa. Chcemy mówić o Chrystusie, dlatego, że Chrystus jest fundamentem wszystkich chrześcijan, łączy nas chrzest w imię Chrystusa". "Papież Franciszek powiedział w homilii: +Duchowe doświadczenie Marcina Lutra jest dla nas wszystkich wyzwaniem i przypomina nam, że bez Boga nic uczynić nie możemy+. I dlatego to jest takie ważne, żeby sobie uświadomić z okazji 500-lecia reformacji, co nas łączy i co nas zbliża do siebie. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej siebie" - podkreślił bp Szarek.

Termin obchodów rocznicy poprzedza symboliczną dla Kościołów ewangelickich datę 31 października - tego dnia w 1517 r. Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez, które zapoczątkowały reformację.

Kościół Ewangelicko-Augsburski należy do rodziny Kościołów luterańskich, która na świecie liczy 80 milionów. W Polsce mieszka ok. 70 tys. luteran. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte oraz jego wykład zawarty w Księgach Wyznaniowych. (PAP)

Comments are closed.