Wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie

PAP/Leszek Szymański

Wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie dotyczy sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

W poniedziałek po godz. 13. rozpoczęło się spotkanie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Tematami rozmów mają być m.in. kwestie związane z praworządnością w Polsce oraz reformą sądownictwa.

Poniedziałkowa wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie odbywa się w ramach kontynuacji dialogu między polskimi władzami a Komisją Europejską ws. sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wizyta odbywa się jeszcze zanim Sejm zajmie się projektami ustaw przedstawianych przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji.

Podczas wizyty w Polsce Timmermans rozmawiał już z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, I prezes SN Małgorzatą Gersdorf, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim i wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą.

KE zapowiedziała, że będzie analizowała złożone w dwa tygodnie temu poprawki do ustaw sądowych. Przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o: ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów, nie zostały dotychczas merytorycznie skomentowane przez KE.

Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. (PAP, autor: Mateusz Mikowski)

Comments are closed.