“Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa” – spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Marcin Obara

 11 bm w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się zorganizowana przez prezydenta Anrzeja Dudę konferencja n.t. "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa". 

Spotkanie jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Prezydent ocenił, że braki obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej są oczywiste. "Nie byliśmy wtedy członkiem NATO, nie byliśmy wtedy członkiem UE; konstytucja expressis verbis tych kwestii w związku z tym w ogóle nie uwzględnia" - wskazał Andrzej Duda. Wynika stąd - jak dodał - kwestia gwarancji naszej suwerenności, tego, czy są one "wystarczająco mocno w konstytucji zarysowane, czy też trzeba je w jakiś inny sposób, mocniejszy w tej chwili opisać".

W poniedziałkowej konferencji udział wzięli: m.in. prezes TK Julia Przyłębska oraz prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski.

Podczas tegorocznych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji. Chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. Według zapowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, skierowany do Senatu projekt postanowienia o referendum ma zostać przygotowany na podstawie szerokich konsultacji społecznych i zawierać ok. 10 pytań dotyczących kierunków zmian w ustawie zasadniczej. (PAP, skrót redakcji, autor: Marceli Sommer, Magdalena Cedro)

Comments are closed.