Postępowanie karne – wezwanie na świadka

Zostało przeciwko mnie wszczęte w Polsce postępowanie karne. Niedawno dowiedziałem się, że wezwanie na świadka otrzymała moja była konkubina. Czy osobę najbliższą, nawet po zakończeniu związku, można powoływać na świadka? Czy to jest zgodne z prawem? ...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  42/2018

Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.