Pozew o rozwód w Polsce

Moja żona złożyła pozew o rozwód w Polsce. Czy to prawda, że jeżeli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że jestem wyłącznie winny rozkładu pożycia, moja była żona będzie mogła domagać się ode mnie alimentów?

Zgodnie z przepisami alimentów można żądać:

— już w trakcie sprawy rozwodowej

lub

— w odrębnym postępowaniu sądowym.

Kto komu ma płacić, zależy od ustalenia winnego rozpadu związku małżeńskiego.

Sąd może uznać, że:

— wyłącznie winne jest jedno z małżonków (drugie jest całkowicie niewinne),

— winni są oboje małżonkowie,

— oboje małżonkowie są niewinni.

Małżonek, który jest wyłącznie winny, nigdy nie dostanie alimentów, choćby żył w niedostatku.

Natomiast małżonek, który został uznany za niewinnego, może żądać wyrównania stopy życiowej, i to bez ograniczeń czasowych, a więc praktycznie przez całe życie.

Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jedno z małżonków zostało uznane za wyłącznie winne rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd — na żądanie małżonka niewinnego

— może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby ten nie znajdował się w niedostatku.

Odpowiadając więc na pytanie czytelnika należy stwierdzić, że jeżeli sąd stwierdzi jego wyłączną winę w rozkładu pożycia małżeńskiego, to

współmałżonce będzie przysługiwało prawo do otrzymania od niego

alimentów.

Jednakże uwaga! Sama wysokość alimentów zawsze będzie zależała od możliwości płatniczych zobowiązanego oraz potrzeb uprawnionego.

mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00,  Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek 18.00–19.30, oraz w sobotę 9.00–10.00, w pozostałe dni po 18.00. Tel. 0211/74 33 70; www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl

Comments are closed.