Prawa kupującego: samochód używany.

Osoby prywatne, które sprzedają samochód używany, mogą wyłączyć w umowie sprzedaży rękojmię.

Handlarze nie mogą natomiast wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi, która stanowi przedmiot niniejszej informacji.

Podobnie jak w Polsce, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od chwili wydania samochodu. Handlarze mogą w umowie sprzedaży skrócić ten termin do jednego roku. Dotyczy to tylko samochodów używanych a nie nowych. Poza tym handlarz może występować jako pośrednik między sprzedawcą, który jest osobą prywatną, a kupującym. W takim przypadku wyłączenie rękojmi jest dopuszczalne.

Z zasady kupujący musi udowodnić, że samochód w chwili wydania miał wady. Jeżeli sprzedawcę jest handlarz a kupującym konsument, to ciężar dowodu zmieniony jest ustawowo.

Przyjmuje się, że samochód w ciągu sześciu miesięcy od wydania miał wady.

Handlarz, a nie konsument musi zatem udowodnić, że sprzedany samochód nie miał wad.

Wyłączenie rękojmi jest w każdym przypadku, niezależnie, czy sprzedający jest osobą prywatną, czy handlarzem bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Pozytywna wiedza o wadach albo rażące niedbalstwo ich rozpoznania prowadzi do wykluczenia rękojmi.

Nabywca samochodu używanego ma szereg praw do dochodzenia swoich roszczeń, jeżeli samochód ma wady. Przede wszystkim …czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 4/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.