Prawo do odprawy za utratę miejsca pracy

Roszczenie do odprawy powstaje m.in. w następujących przypadkach:

1. Odprawa na podstawie ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (§ 1a Kündigungsschutzgesetz) przewiduje obowiązek zapłacenia odprawy w następującym przypadku: Wypowiedzenie stosunku pracy następuje z pilnych potrzeb zakładowych. Pilne powody zakładowe muszą być podane w pisemnym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie musi zawieraćCzytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  39/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.

Foto: pixabay, gerd altmann