Wydziedziczenie vs zachowek

Proszę poinformować mnie, na czym polega wydziedziczenie.
Wydziedziczenie nie polega na pominięciu w testamencie spadkobiercy, ale jest to pozbawienie osoby najbliższej:
- małżonka,
- dziecka
prawa do zachowku.

Zachowek to połowa udziału w spadku, jaki by przypadł z ustawy którejś z tych osób, gdyby nie zostały pominięte w testamencie. Gdy uprawnionym do zachowku jest:
- małoletni,
- osoba trwale niezdolna do pracy
zachowek jest wyższy i wynosi 2/3 udziału w spadku.
Jakie są podstawy do wydziedziczenia? Spadkodawca może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (czyli mamy do czynienia z wydziedziczeniem), jeżeli uprawniony do zachowku:
- wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
- dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
- uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Uwaga! Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z treści testamentu. Nie można wydziedziczyć osoby, której spadkodawca przebaczył.
Przeciwko wydziedziczeniu można się bronić składając np. pozew o:
- wzruszenie dziedziczenia
lub
- ustalenie bezskuteczności dziedziczenia.
Porady i obsługa z zakresu prawa polskiego. Kancelarie partnerskie na terenie Polski.
mgr Zbigniew Prus
Rechtsbeistand des polnischen Rechts
Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf
tel. kontaktowy: 0211/74-33-70
www.advo.pl.
Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę 9.00-10.00; w pozostałe dni po godz. 17.00. Tel. 0211/743370.

Comments are closed.