Prawo spadkowe między małżonkami innej narodowości.

Mój mąż jest Hiszpanem, ja pochodzę z Polski. Mieszkamy w Niemczech.

Proszę poinformować mnie, jakie prawo reguluje nasze sprawy spadkowe?

Jeżeli chodzi o sprawy spadkowe mające związek z zagranicą, należy odpowiedzieć na dwa pytania:

— jakiego kraju prawo obowiązuje,

oraz

— co reguluje zastosowane prawo.

Pamiętajmy! Każdy kraj ma swoje przepisy dotyczące spadków.

Jeżeli małżonkowie mają majątki w innych krajach (np. w krajach, z których pochodzą) oraz w kraju zamieszkania, sytuacja w chwili dziedziczenia jest zagmatwana.

Dla spadków w ramach państw Unii Europejskiej prawie wszędzie zastosowanie ma rozporządzenie w sprawie europejskiego prawa spadkowego.

Uwaga! Rozporządzenie to nie działa w:czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts