Problemy z umową na czas określony

Umowy na czas określony bez uzasadnionego powodu (tzw. sachlicher Grund) mogą być zawierane najwyżej na okres dwóch lat.

W tym czasokresie mogą one być trzy razy przedłużane. Ale np. umowa o pracę zawarta 1 stycznia na jeden rok może być przedłużona tylko podczas jej ważności, a więc najpóźniej 31 grudnia danego roku.

Przedłużenie umowy w dniu 1 stycznia następnego roku powoduje przekształcenie umowy na okres określony na umowę na czas nieokreślony.

Przedłużenie umowy wymaga też pod rygorem nieważności formy pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej powoduje powstanie umowy na czas nieokreślony. Poza tym pisemne porozumienie odnośnie przedłużenia umowy na czas określony może zawierać tylko i wyłącznie przedłużenie a nie może zmieniać innych warunków umowy o pracę, jak  wysokości wynagrodzenia itd.

Dlaczego? Zakaz zmieniania przy samym przedłużeniu warunków umowy (§ 14 ust.2 TzBfG) ma na celu ochronę pracownika przed zaakceptowaniem gorszych warunków umowy albo przy lepszych warunkach do przedłużenia umowy. Ale warunki umowy mogą być zmieniane w czasie trwania umowy o pracę zawartej na czas określony. Przedłużenie umowy ze zmianą warunków pracy jest równoznaczne z w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Jeżeli pracodawca nie chce tego uznać, to pracownik musi najpóźniej w ciągu trzech tygodni od przewidzianego terminu zakończenia umowy wnieść pozew do sądu pracy (tzw. Entfristungklage).

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D., 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19., Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.