Prof. W. Roszkowski: Orędzie Wilsona z 1918 r. – najbardziej zapamiętanym wkładem USA w odrodzenie Polski