Proszę poinformować mnie, co jest ważniejsze ostatnia wola spadkodawcy, czy dziedziczenie ustawowe?