Proszę poinformować mnie co oznacza termin odrzucenie spadku?

Proszę poinformować mnie co oznacza termin odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku jest to czynność prawna polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład spadku przed: — sądem, — notariuszem. Uwaga! Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Dlatego nie należy mylić odrzucenia spadku  z zrzeczeniem się dziedziczenia. Odrzucić spadek może zarówno: — osoba fizyczna, — jak i osoba prawna. Ważne! Spadkobierca, który jest powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy. Tylko Skarb Państwa oraz gmina nie mogą odrzucić spadku, który przypadł im z mocy ustawy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia,w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się: — przed sądem, — lub przed notariuszem w formie ustnej lub pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Powoduje to, że w miejsce odrzucającego spadek, wchodzą jego spadkobiercy ustawowi.

Wydanie nr. 26 z dnia 3. lipiec 2016

Porady i obsługa z zakresu prawa polskiego. Kancelarie partnerskie na terenie Polski. mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts Goethestr. 75,

40237 Düsseldorf  tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę 9.00-10.00; w pozostałe dni po godz. 17.00. Tel. 0211/743370.

Comments are closed.