Proszę poinformować mnie, czy w okresie separacji można żyć w jednym mieszkaniu?

Getrennt leben czyli separacja przewiduje co prawda tzw. räumliche Trennung (rozdział lokalowy), ale możliwa jest także w obrębie wspólnego mieszkania małżonków. A więc niekoniecznie jeden z małżonków musi wyprowadzać się ze wspólnego mieszkania. Wystarczy, jeżeli...Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  02/2019

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.