Proszę poinformować mnie, gdzie należy złożyć wniosek o spadek, gdy nie ma testamentu?

Czytelnikowi chodzi zapewne o złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy. Sądem właściwym do wniesienia wniosku jest sąd, na którego obszarze właściwości znajduje się ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy.

Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu, to sądem...

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.: 44/2017

mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts, Goethestr. 75, 40237 Düsseldorf, tel. kontaktowy: 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923, www.advo.pl. Telefoniczny kontakt z czytelnikami od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.30 oraz w sobotę 9.00-10.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.