Proszę poinformować mnie jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Wniosek o:

— wpis,

lub

— wykreślenie

z księgi wieczystej składamy do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości na formularzu KW-WPIS „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

Wniosek o wpis może złożyć:

— właściciel

 

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  09/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.