Proszę poinformować mnie, jak wysokie są kwoty wolne dla podatku od spadku w 2019 roku?

Pamiętajmy! Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku — dla spadków i darowizn. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie podano zmian, wszystko wskazuje na to, że sumy te są takie same jak w 2018 roku.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.