Przekazanie emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznych do innego kraju

Kolejny artykuł z cyklu porad prawnych chciałbym poświęcić problematyce pobierania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez osobę zamieszkującą poza granicami Polski.

Adwokat Wojciech Strojek

Emeryt, któremu przysługuje emerytura na terytorium naszego kraju, otrzymuje ją nawet po zmianie kraju zamieszkania. Jednak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyłał emeryturę na zagraniczny rachunek bankowy, emeryt musi złożyć o to wniosek.

Emerytowi mieszkającemu za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), świadczenie wypłaca się zgodnie z jego wnioskiem:

■ w Polsce: na rachunek bankowy emeryta albo do rąk osoby upoważnionej przez

emeryta mieszkającej w Polsce (drogą pocztową),

bądź

■ w państwie zamieszkania—w formie transferu na zagraniczny rachunek bankowy emeryta prowadzony w banku w tym państwie.

Świadczenie powinno zostać przekazane naczytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 7/2020

Auris Kancelaria, ul. Krucza 16/22 lok. 7
00-526 Warszawa
tel.: +48 697 945 877
e-mail: adwokat@auriskancelaria.pl
www.auriskancelaria.pl

Foto: pixaby