Przeprowadzka z dzieckiem dopiero po ukończeniu szkoły.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku (Oberlandesgericht Koblenz, Az.: 13 UF 413/18) żona po rozstaniu z mężem domagała się przyznania jej prawa o decydowaniu o miejscu pobytu dziecka (tzw. Aufenthaltsbestimmungrecht). Ona chciała przeprowadzić się z nowym partnerem do… Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  46/2019

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.