Rozwód w Niemczech

Czy to prawda że bez zgody małżonka nie można się rozwieść?

Naturalnie można przeprowadzić rozwód nawet wtedy, gdy:

— jedna ze stron się na to nie zgadza,

— również przed upływem 3 lat.

Generalna zasada obowiązująca przy rozwodach: aby mogło dojść do rozwodu musi nastąpić trwałe i zupełne zakończenie związku małżeńskiego (Zerrüttung).

Przyjmuje się, że do tego doszło gdy:

— strony zgadzają się na rozwód,

oraz

— gdy małżonkowie żyli minimum 1 rok w separacji (Trennungsjahr).

Rok życia w separacji ma zaświadczyć, że małżonkowie poważnie decydują się na rozwód i nie ma szans na to, aby ponownie się zeszli.

Jeżeli jednak jedna te stron nie chce zgodzić się na rozwód dopiero po 3-letnim okresie separacji zakłada się, że małżeństwo uległo całkowitemu rozpadowi.

Ale uwaga! …czytaj więcej: infotips wydanie nr.8

Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf, Tel. kontaktowy 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923, — poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00

www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl.

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy

poniedziałekw godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę

od godz. 9.00-10.00. Tel.

0211/74 33 70.