Rozwód w Niemczech

Czy to prawda że bez zgody małżonka nie można się rozwieść?

Naturalnie można przeprowadzić rozwód nawet wtedy, gdy:

— jedna ze stron się na to nie zgadza,

— również przed upływem 3 lat.

Generalna zasada obowiązująca przy rozwodach: aby mogło dojść do rozwodu musi nastąpić trwałe i zupełne zakończenie związku małżeńskiego (Zerrüttung).

Przyjmuje się, że do tego doszło gdy:

— strony zgadzają się na rozwód,

oraz

— gdy małżonkowie żyli minimum 1 rok w separacji (Trennungsjahr).

Rok życia w separacji ma zaświadczyć, że małżonkowie poważnie decydują się na rozwód i nie ma szans na to, aby ponownie się zeszli.

Jeżeli jednak jedna te stron nie chce zgodzić się na rozwód dopiero po 3-letnim okresie separacji zakłada się, że małżeństwo uległo całkowitemu rozpadowi.

Ale uwaga! …czytaj więcej: infotips wydanie nr.8

Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus, Goethestr. 73, 40237 Düsseldorf, Tel. kontaktowy 0211/74-33-70 lub 0211/96-88-923, — poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00

www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl.

Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy

poniedziałekw godz. 18.00-19.30 oraz w sobotę

od godz. 9.00-10.00. Tel.

0211/74 33 70.

Gdzie mogę otrzymać wniosek o rentę?

Dostałam wymówienie w pracy i pracodawca nie wypłacił mi za zaległy urlop. Czy mam szanse cokolwiek wywalczyć?

Co zrobić, gdy bank potrąci z rachunku karty kredytowej kwotę za nieistniejący zakup?

Do kiedy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za 2020 rok?

Rozwód w Niemczech

Czy można zmienić umowę o ubezpieczenie auta

Zagraniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy

Czy pracownik musi być zawsze osiągalny podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy zdalnej (Homeoffice).

Czy można zrezygnować z alimentów?

Jak zarejestrować auto na “niemieckich tablicach”?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w wieku emerytalnym

Uwaga! Prawo Karne – doszły nowe paragrafy

Zatrudnienie – co jest liczone do czasu pracy

Ubezpieczenia od wirusa – czy jest coś takiego?

Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Jeszcze o darowiźnie

Likwidacja szkody powypadkowej po drugim wypadku

Ubezpieczyciel radzi

Ubezpieczyciel radzi