Testament i t.zw. żądanie wydania spadku

Ciotka zapisała mi spadek w testamencie. Jednakże jej rodzina nie chce tego zaakceptować i odmawia mi wydania przedmiotów należących do spadku, gdyż sądzili, że oni są spadkobiercami. Czy rodzina ciotki poza majątkiem spadkowym musi się ze mną rozliczyć, np. zwrócić mi korzyści, które uzyskała ze spadku?

Spadkobierca może żądać, aby osoba, która włada spadkiem, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

To, że takie rozliczenie często powinno być przeprowadzone wynika z tego, że w międzyczasie, tj.... Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  43/2018

Autor:  mgr Zbigniew Prus Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.