Testament małżonków

Jesteśmy małżeństwem w podeszłym wieku. Chcielibyśmy sporządzić wspólnie testament. Prosimy o krótką informację w tej sprawie.

Testament wspólny sporządzają dwie osoby, które spisują w jednym dokumencie:

— wspólny testament,

— wspólnie rozporządzają w nim całością swojego majątku,

— i wspólnie go podpisują.

Taki testament …Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  15/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *