Tusk, Kopacz, Rostowski i Szczurek powinni stanąć przed Trybunałem Stanu

Postawienie przed Trybunałem Stanu b. premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, oraz b. ministrów finansów – Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka proponuje w projekcie raportu komisji śledczej ds. VAT jej przewodniczący Marcin Horała. Według niego Polska była “zieloną wyspą dla oszustów podatkowych”.

Warszawa, 26.08.2019. Fotos: PAP/Radek Pietruszka

Horała przedstawił w poniedziałek na posiedzeniu komisji napisany przez siebie projekt sprawozdania tzw. komisji śledczej ds. VAT czyli “komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.”.

W dokumencie napisano, że “Donald Tusk (…) z całą pewnością powinien posiadać (wiedzę – PAP) na temat nieszczelności systemu podatkowego oraz pogłębiającej się z roku na rok luki podatkowej. Wskazywały na to zarówno oficjalne dokumenty sporządzane przez urzędników Ministerstwa Finansów, raporty przygotowywane przez Komisję Europejską jak i apele pochodzące z branż szczególnie narażonych na negatywne skutki nadużyć”.

Według niego, podobne zarzuty sformułować można także w odniesieniu do postępowania premier Ewy Kopacz. “Reformy proponowane przez rząd Ewy Kopacz miały charakter jedynie fragmentaryczny, a nie systemowy i były wprowadzane w życie ze znacznym opóźnieniem” – poinformował.

Z kolei byli ministrowie finansów powinni stanąć przez Trybunałem Stanu, ponieważ – według Horały – “ich czyny opisane w zawiadomieniach skierowanych przez Komisję Śledczą do prokuratury odnoszą się w istocie do tych samych kwestii, opisanych w niniejszym sprawozdaniu”. Szef komisji podkreślił, że w konstytucji przewidziana jest możliwość, aby “członek Rady Ministrów za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiadał przed Trybunałem Stanu”.

“Ten cały system spowodował, że Polska była naprawdę zieloną wyspą dla oszustów podatkowych” – ocenił poseł.

“Działania rządu były zdecydowanie opóźnione także w zakresie odnoszącym się do wyrobów stalowych”

Zanim Horała przedstawił swoją propozycję raportu, Zbigniew Konwiński (PO-KO) poinformował, że troje posłów przygotowało własną wersję raportu. Oprócz niego podpisali się pod nią także Mirosław Pampuch i Genowefa Tokarska. Jak dodał, będą chcieli uzupełnić go o odpowiedź na to, co jest raporcie przewodniczącego Horały.

Horała poinformował, że posiedzenie komisji śledczej ds. VAT, na którym rozstrzygnięte zostaną ewentualne poprawki i zostanie przyjęty raport końcowy, planowane jest na 6 września. (PAP)

Autor: Marcin Musiał, Mariusz Polit, skrót redakcji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *