Uniwersytet Śląski zmodernizuje obiekty sportowe kampusu w Cieszynie

Na początku listopada rozpocznie się modernizacja obiektów sportowych zlokalizowanych w kampusie akademickim Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – podał w poniedziałek rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko. Przebudowany zostanie m.in. basen.

Cieszyn, rynek; foto: Wikipedia

„Pierwszy etap prac obejmuje przede wszystkim przebudowę hali pływalni w zakresie zaplecza basenu, m.in. szatni i natrysków, wykonania sauny suchej, przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej, węzła cieplnego oraz instalacji elektrycznych. Budynek zostanie poddany termomodernizacji” – podał Szymik-Kozaczko.

Koszt realizacji pierwszego etapu projektu to ponad 10,3 mln złotych. Prace mają potrwać rok.

Rzecznik UŚ poinformował, że samorząd Cieszyna wsparł inwestycję kwotą 1 mln zł, a powiat cieszyński zadeklarował dotację w wysokości 500 tys. zł. „3,5 mln zł pochodzi z programu Ministerstwa Sportu. Zbliżoną kwotą wsparł przedsięwzięcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska; po części w formie dotacji, a po części w formie pożyczki. Budżet dopełniają środki własne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” – wyjaśnił Jacek Szymik-Kozaczko.

Pływalnia w kampusie akademickim UŚ w Cieszynie to sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25 na 12,5 m oraz głębokości między 1 a 3,6 m. Posiada ona 3-metrową wieżę do skoków. Na widowni może zasiąść 200 osób.

Rzecznik uczelni przypomniał, że pływalnia, a także sąsiadująca z nim hala sportowa, to jedyne tego typu obiekty w Cieszynie. W powiecie cieszyńskim jedynie w Skoczowie można skorzystać z podobnego basenu.

„O znaczeniu pływalni uniwersyteckiej dla regionu świadczy fakt, że aż ok. 75 proc. użytkowników stanowią osoby z zewnątrz, czyli mieszkańcy miasta i okolic, członkowie klubów sportowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – powiedział Jacek Szymik-Kozaczko.

W Cieszynie mieści się wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. (PAP)

autor: Marek Szafrański, foto wikipedia