Upadłość konsumencka – planowane zmiany

Zmiany prawa upadłości konsumenckiej są konieczne ze względu na nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności, oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowania dotyczącego restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów.

Najważniejszą zmianą będzie skrócenie okresu oddłużania z sześciu do trzech lat i uproszczenie postępowania. Szczegóły planowane nie są jeszcze dokładnie znane. Interesujące jest, że odpowiednia ustawa w Polsce, która weszła w życie w styczniu tego roku, przewiduje okres oddłużenia, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące.

Długość okresu oddłużenia zależy od stopnia winy przy doprowadzeniu do upadłości.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane jak konsumenci. czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.