Upadłość przedsiębiorstwa a umowy o pracę

Zwracamy uwagę, że ani złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ani wszczęcie postępowania upadłościowego nie ma wpływu na stosunek pracy. Oznacza to, że stosunek pracy pozostaje początkowo niezmieniony. Z reguły jednak wypowiedzenie następuje przez syndyka masy upadłościowej.

Zgodnie z § 113 ordynacji o upadłości (Insolvenzordnung) stosunek pracy może zostać rozwiązany w przypadku upadłości z zachowaniem…czytaj Info & Tips wydanie 01/2021

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.
64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7
Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19.
Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116