Urlop bezpłatny

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 9 AZR 35/17) zmienił swoje dotychczasowe orzecznictwo i stwierdził, że okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą urlopowe uprawnienia pracownika.

Za okres urlopu bezpłatnego nie przysługuje urlop. czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 6/2020

Autor: Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D.