Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku uległy zmianie zasady alimentacji rodziców przez dzieci

W związku ze zmianą przepisów dorosłe dzieci będą musiały w niewielu przypadkach dopłacać do pobytu rodziców w domach opieki (Pflegeheim), którzy korzystają z dopłaty Sozialamtu (Hilfe zur Pflege).

Przede wszystkim wprowadzono nową granicę dochodu (Einkommensgrenze).

Ogranicza ona możliwość Sozialamtu do obciążenia dzieci powstałymi kosztami.

Od 01.01.2020 r. urząd może wymagać od dzieci dopłaty, jeżeli roczny dochód dziecka przekraczaczytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 7/2020

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Foto: pixabay