Uwaga, „prywatne” mandaty są ważne.

Uwaga, „prywatne” mandaty są ważne. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZR 13/19) zmienił swoje dotychczasowe orzecznictwo odnośnie niewłaściwego parkowania. Dotyczy to przede wszystkim parkowania przed marketami i szpitalami, które zlecają prywatnym firmom kontrolę parkingów.

Dotychczas praktycznie mógł być ukarany mandatem tylko kierowca, który „złapany został na gorącym uczynku” albo przyznał się do tego wykroczenia. Teraz właściciel samochodu, jeżeli twierdzi, że nie on sam zaparkował samochód, musi podać dane personalne kierowcy. Jeżeli tego nie uczyni, musi sam zapłacić mandat. Także odholowanie samochodu jest dozwolone. Warunkiem ukarania jest zamieszczenie odpowiedniej tablicy z pouczeniami o skutkach nieprawidłowego parkowania.

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020