Uwaga! Ważny wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy w sprawie dziedziczenia gratyfikacji za niewykorzystany urlop.

Wydany 22 stycznia 2019 roku wyrok Bundesarbeitsgerichts reguluje sytuację, gdy umiera pracownik posiadający niewykorzystany urlop.

W omawianym przypadku zmarł pracownik niewykorzystawszy 25 dni urlopu. Żona zmarłego wystąpiła do pracodawcy z roszczeniem wypłaty gratyfikacji za niewykorzystany urlop....Czytaj więcej w Info&Tips wydanie nr.:  06/2019

Autor:  Jürgen Becker — Rechtsanwalt, mgr Zbigniew Prus — Rechtsbeistand des polnischen Rechts

Comments are closed.