W jaki sposób można stwierdzić nieważność testamentu?

W jaki sposób można stwierdzić nieważność testamentu?

Problem ten bardzo często poruszany jest w pytaniach czytelników dlatego dziś pokrótce omówimy ten temat.

Można podnosić nieważność testamentu opierając się na następujących kwestiach:

Testament jest nieważny, gdy został sporządzony:

1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,

2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,

3. pod wpływem groźby.

Ustawodawca wskazał trzy wady oświadczenia woli. Jeżeli testament został sporządzony pod wpływem którejś z tych wad, jest on nieważny. Jeżeli zatem czytelnikowi uda się wykazać, że zaistniała któraś z wyżej wymienionych przesłanek, będzie mógł ubezskutecznić testament.

Ale uwaga! Testament jednak jest nieważny

czytaj więcej… Info& Tips wydanie nr.:51/2019

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts